Praktiserna

Kimara praktiserar på mondags kvällar klo 19.00-20.30. Adressen är Reijolan yhteisötalo, Reijolan yhteisösali Urheilupuistontie 2 80330 Reijola. Alla som är intresserad av folkdans är välkomna till vårt grupp. I Kimara alla får dansa, eftersom vi växlar om par. 

 
 

Uppträdanden

Kimara uppträder på torget i Joensuu varje sommar och också som beställande uppträdaren på festen och på andra situationer.

Nordlek

Kimara har en lång tradition att delta i Nordlek festival. Vi har besökt Nordlek sedan 1985. I Bergen och i Vejle vi var som Kari Bergholm's undervisningsgroup.

Festdanser

 

Sedan året 2000, Nordlek programmet har inngått också en bal-dans-kväll som innehåller en fin supé och historiska danser från olika länder.

Andra aktiviteter 

Dessutom folkdans intresserar 
gruppen sig för olika saker 
gemensamt.