Göteborg - 2006 Sverige

25.-30. Juli.
Barnen var med oss och de hade egna kurser.
Några om våra män fiskade med Mikko och hans bror.
Vi var som en undervisnings grupp på bal-dans-kurssen.