Vejle - 1991 Danmark

2.-7. Juli.
Det var den första gången som 
vi hade barnen med oss och vi 
resade med folkdans grupp Polvijärviset.
Vi hade 29 personer på den här resan.
Vi besökte också Legoland och Lövepark.
Vi alla köpte vackra silkskjortor.
Där var en sådan värmebölja at vi
måste avbryta uppträdandet på stadionen.