Turku - 1985 Finland

4.-9. Juli.
Den var den första Nordlek resan till Kimara
och en kort studiebesök till Nordlek.