Bergen - 1988 Norge

5.-10. Juli.
Resan med bus över bergen i Norge 
var en betytande erfarenhet.
Det regnade varje dagoch det 
gemensamma upptredandet avbrytades.
Våra spelmän Jari och Päivi uppträdade
sig i unga spelmens konsert i Grieg-hallen.
Vi var som en undervisningsgrupp.