Stavanger - 2000 Norge

4.-9. Juli.
Vi flög till Stavanger och inkvarterade 
oss i kasern, inte i skolan som vanligt.
Det fanns också bal-dans-kväl i programmet 
och vi åt en fin supé och dansade 
historiska danser från olika länder.