Kimara är ett folkdanslag från Joensuu, 
Östra Finland. Vi dansar finska, karelska 
och nordiska folkdansar och europaeiska 
historiska dansar klädda på kostumer i 
lämplig stil.