Folkdansgrupp Kimara grundades i år 1978 
som Byggnadsförbundets avdelnings grupp. 
Regissören var Helena Ahosola. 
I år 1988 Kimara var rekistererat och gruppen anslutadet sig till 
Finsk Folkdans Föreningen. 
Nuförtiden regissören är Satu Nahkola.