Vasa - 1997 Finland

8.-13. Juli.
Vi hade ett fint finländsk program på stadion.
Igen hade vi barnen med oss 
och vi besökte Wasalandia och Tropiclandia.