Linköping - 1994 Sverige

5.-10. Juli.
Den här resan var roligt utan plikter.
Barnen var också med.
Vi dansade klockan runt.