01.10.2023

Praktiserar på tisdags kvällar


Kimara praktiserar på tisdags kvällar 
kl. 18:00. 
Adressen är Reijolan yhteisötalo, 
Reijolan yhteisösali 
Urheilupuistontie 2 80330 Reijola.
Alla som är intresserad av folkdans 
är välkomna till vårt grupp. 
I Kimara alla får dansa, 
eftersom vi växlar om par.